E-ISSN 2636-865X
Author Index
Aykut Bingöl, Canan 102
Baykan, Betül 84
Bebek, Nerses 84
Cierny, Daniel 70
Çıkrıkçılı, Uğur 84
Demir, Nurhak 108
Dobrota, Dusan 70
Düzkalır, Ali Haluk 91
Editorial Office Staff, Neurological Sciences and Neurophysiology 111
Fırat, Zeynep 102
Güçlü, Bülent 91
Haghighizad, Haydeh 77
Hamamcı, Andac 102
Hanysova, Sandra 70
İnan, Levent 97
İnan, Nurten 97
Kantorova, Ema 70
Karadaş, Ömer 97
Karlıkaya, Geysu 102
Kovanlıkaya, İlhami 102
Kulaksızoğlu, Işın Baral 84
Kurca, Egon 70
Lehotsky, Jan 70
Men, Süleyman 108
Michalik, Jozef 70
Öksüz, Nevra 60
Özdoğan, Selçuk 91
Özge, Aynur 60
Öztura, İbrahim 108
Öztürk, Bilgin 97
Pourmotabbed, Ali 77
Sarsılmaz, Ayşegül 102
Sezgin, Mine 84
Skerenova, Maria 70
Süslü, Hikmet Turan 91
Süslü, Hüsnü 91
Touhidi , Atefeh 77
Tüzün, Erdem 84
Uluğ, Aziz M. 102
Vanlı-Yavuz, Ebru Nur 84
Key Words
Authors
All
Author's Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Latest Update: 24.06.2019